Financovanie

Váš rodiný dom môže byť financovaný nasledovnými spôsobmi:

  • hotovosť
  • hypotekárny úver
  • kombinácia hotovosti spolu s hypotekárnym úverom

Ak máte záujem o niektorý dom tak stačí podpísať rezervačnú zmluvu, zložiť zálohu vo výške 5000€ a máte istotu, že Váš vybraný dom nebude ponúkaný ďalej na predaj. Rezervačná záloha je následne potom odpočítaná od kúpnej ceny.

30%   pri podpise ZoBZ a po ukončení hrubej stavby
70%   pri podpise kúpnej zmluvy - 5000€ rezervačná záloha